Project CAPA

Het project Capa streeft een dubbel doel na: enerzijds het in kaart brengen via een enquête van stereotypen, verbonden aan de leeftijd en het identificeren van hun effecten op de professionele beslissingen van de werknemers en anderzijds, aan de hand van de bestaande wetenschappelijke literatuur deze vooroordelen nuanceren, bevestigen, ontkrachten en bestrijden.
 
 

Search


Powered by TOOLIP Web Content Management

Designed & developed by EWORX S.A.